Ana Sayfa  |    İletişim  |  Ücretsiz Danışmanlık  |  Hakkımızda

0216 5504560
0533 4210028


- Misyon
- Personel
- Garanti
- Erişim


- Tez Önerisi
- Anket Tasarımı
- İstatistiksel Veri Analizi
- Rapor Hazırlama


- Temel Kavramlar
- Anket Türünün Seçilmesi
- Hedef Kitlenin Belirlenmesi
- Örnekleme Türlerine Karar Verilmesi
- Örneklem Büyüklügünün Saptanması


- Tanımlayıcı İstatistikler
- Güvenilirlik Analizi
- Geçerlilik Analizi
- Faktör Analizi
- Hipotez Testleri


- T-Testi
- Varyans Analizi
- Mann Whitney U Testi
- Wilcoxon Testi
- Kolmogorov -Smirnov (K-S) Testi
- Ki-kare Analiz Yöntemi
- Kruskal Wallish Testi
- Friedman Testi
- Korelâsyon Analizi
- Regresyon Analizi


- Danışmanlık Formu

- Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasil Hazırlanır?
- Anket Hazırlama
- SPSS
- Ölçekler
İstatistik Analiz Hakkında

Misyon

İstatistik Analiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında onlara istatistik konularda danışmanlık ve yardım sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir.

Personel

İstatistik Analiz istatistik konusunda doktora derecesine sahip öğretim üyesi ve serbest analistlerle çalışmaktadır. Sürdürdüğümüz istatistik danışmalık faaliyetleri kapsamında yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasına katkıda bulunduk.

Garanti

İstatistik Analiz çalışmanızın zamanında ve isteklerinizi tam olarak karşılayacak şekilde hazırlanmasını taahhüt eder. Proje müşteriye talepler ve taleplerin hangi maddeler altında karşılandığını gösteren bir kontrol listesi ile sunulur.

Erişim

Söğütlüçeşme Caddesi No:56 Altın Çarşı
Kat 4 No: 72 Kadıköy / İSTANBUL

(216) 5504560
(533) 4210028
(505) 4087123
Ana Sayfa  |    İletişim  |  Ücretsiz Danışmanlık  |  Hakkımızda